Huis kopen

U gaat een huis kopen. Een belangrijk moment in uw leven. De aankoop van een huis is een grote investering. Wij begrijpen dat u veel vragen en onzekerheden heeft en helpen u daar graag bij. Ons deskundige advies geeft u duidelijkheid en rust.

De koopovereenkomst

In een vroegtijdig stadium is het van belang na te denken over de keuze van uw notaris. U als koper bepaalt doorgaans met welke notaris wordt samengewerkt. De makelaar stuurt de getekende koopovereenkomst naar de gekozen notaris. Samen met u zorgen wij ervoor dat de overdracht goed wordt geregeld. Wij zijn onpartijdig en onafhankelijk.

Belangrijke aspecten bij de koopovereenkomst:

 • De koopovereenkomst omvat een schriftelijke afspraken tussen koper en verkoper. Denk aan de koopsom, datum van eigendomsoverdracht en bepaalde voorwaarden.
 • Hoewel dit een ‘voorlopige koopakte’ wordt genoemd is deze bindend voor beide partijen. Er staat ‘voorlopig’ omdat de eigendom van de woning nog moet overgaan.
 • Het is alleen mogelijk van de koop af te zien als in de koopovereenkomst ontbindende voorwaarden zijn opgenomen en die situatie zich daadwerkelijk voordoet.
 • De verkoper heeft de verplichting om het huis vrij van hypotheken en beslagen op te leveren.

Een appartement kopen

Bij de koop van een appartement heeft u met extra factoren te maken, want:

 • U bent samen met anderen de eigenaar van een appartementencomplex en lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE).
 • Afspraken over ieders aandeel en eigendom zijn vastgelegd in een splitsingsakte en splitsingsreglement.
 • Aanvullende gedragsregels kunnen zijn vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Wij helpen u bij uw juridische vraagstukken, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Ik wil meer informatie

 

De leveringsakte

Bij de leveringsakte komen wij, notaris om de hoek kijken. Wij zijn namelijk als enige bevoegd om te zorgen dat het huis aan u geleverd kan worden en maken daarvoor een notariële akte op: de leveringsakte.

De stappen bij de leveringsakte:

 1. Opstellen leveringsakte
  Nadat de koopovereenkomst is getekend en de ontbindende voorwaarden zijn vervallen wordt de leveringsakte opgesteld. Deze akte moet overeenkomen met de gemaakte afspraken in de koopovereenkomst.
 2. Ondertekenen en koopsom voldoen
  De leveringsakte wordt door koper en verkoper getekend op de datum die in de koopakte is overeengekomen. De koopsom van het huis wordt vooraf op een aparte bankrekening bij de notaris voldaan.
 3. Officieel eigenaar
  Nadat de leveringsakte door koper, verkoper en notaris is ondertekend, wordt de leveringsakte door de notaris ingeschreven bij het kadaster. Zodra dat is gebeurd bent u officieel de nieuwe eigenaar van de woning.

Voor het opstellen van de leveringsakte heeft u een notaris nodig. Wij zijn u graag persoonlijk van dienst op een toegankelijke en transparante manier.

De leveringsakte wordt ook wel transportakte, eigendomsakte of overdrachtsakte genoemd.

Ik wil meer informatie

 

De hypotheekakte

Wanneer u de koopsom van uw huis betaalt middels een geldlening bij een financier, wordt dit vastgelegd in een hypotheekakte. De hypotheekakte is de overeenkomst tussen u en de hypotheekverstrekker. Hierin staan rechten en plichten van u en de hypotheekverstrekker zoals uw verplichting om de geldlening met rente terug te betalen.

Voor het opstellen van de hypotheekakte zorgen wij voor:

 • Opvragen van hypotheekstukken voor u
 • Opvragen van gelden bij de hypotheekverstrekker
 • Ondertekening door koper, geldverstrekker en notaris

De hypotheekakte wordt altijd opgesteld en gepasseerd door de notaris. Wij zijn hierin graag uw betrokken en betrouwbare partner.

Ik wil meer informatie

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van alle acties en ander nieuws?