Familiezaken

Voogdij

De keuze voor een nieuwe voogd van uw kind(eren) is niet niks. Het kan daarom een veilig gevoel geven dit goed geregeld te hebben. Dit kan door een voogd te benoemen in uw testament. Wij zijn uw betrokken partner.

Wat u moet regelen voor de voogdij:

  • Spreek vooraf met degene(n) die u tot voogd wilt benoemen, uit fatsoen. Juridisch gezien is dit niet nodig. De voogd kan een broer of zus zijn, maar mag ook van buiten uw familiekring komen.
  • Bepaal of u naast de rol van voogd ook een bewindvoerder wenst aan te wijzen. Voogdij eindigt namelijk al bij 18 jaar en bij een bewind bepaalt u in het testament tot welke leeftijd u dit door laat lopen.
  • Zorg ervoor dat dit bewind staat in uw testament. De bewindvoerder mag dezelfde persoon zijn als de voogd, maar dat hoeft niet.

Let op: De benoeming van voogd gebeurt in principe door de rechter, op advies van de Raad voor de kinderbescherming, tenzij ouders tijdens leven een voogd benoemen. Dan komt de kinderbescherming er niet meer aan te pas en kan de rechter het eenvoudig afhameren.

Ik wil meer informatie

 

'Betrokken
betrouwbaar en bereikbaar dat is Oostland Notaris'

mr Pepijn Beliën - Notaris

 

Interesse in een van onze diensten?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.