Erven en schenken

U wilt goed geregeld hebben wat er met uw vermogen gebeurt na uw overlijden. Een zwaar onderwerp waar we u graag bij helpen. Wij ontzorgen hiermee ook uw nabestaanden in een emotionele fase waarin al veel van ze gevraagd wordt.

 

Schenking

U wilt schenken aan uw kinderen. Dit kan zonder notaris in contanten of via de bank. Echter, het heeft voordelen om te schenken zonder dat daarbij al geld over tafel gaat: schenken op papier. 

Schenken op papier

Bij schuldigerkenning, ofwel schenken op papier, maken wij voor u een akte op waarin u met uw kinderen overeenkomt dat u ze een bedrag schenkt. Dit bedrag blijft u schuldig, maar u betaalt wel al rente aan de kinderen. Op dit moment is een rente van 6% op jaarbasis verplicht.  

Voordelen schenken bij leven:

 • Na overlijden bent u minder erfbelasting verschuldigd
 • U heeft uw vermogen alvast veilig gesteld bij opname in een zorginstelling
 • Het geschonken bedrag bent u nog niet definitief kwijt
 • U hoeft minder inkomstenbelasting te betalen

Hoger bedrag schenken aan kind

Het vrijstellingsbedrag in 2017 is €5.320 per kind. Wanneer uw kind tussen de 18 en 40 jaar is kunt u eenmalig een hoger bedrag schenken op papier (namelijk €25.526) zonder verdere voorwaarden. Samen met u bekijken we uw persoonlijke situatie en lichten we u voor over uw mogelijkheden.

Voor de aankoop van een woning of aflossing van een hypotheek kunt u hogere bedragen schenken, tot wel €100.000. Dit kan niet op papier, omdat uw kind het bedrag direct gaat gebruiken. Wij kunnen u hierin adviseren en de aangifte schenkbelasting voor u verzorgen. In sommige gevallen is het noodzakelijk de schenking in een akte vast te leggen.

Belastingvrij schenken

Wanneer u onder het jaarlijkse vrijstellingsbedrag blijft of een bedrag tot €100.000 schenkt voor de aankoop of aflossing van een woning, dan kunt u belastingvrij schenken.

 

Ik wil meer informatie

 

Testament

Een testament is een notariële akte die gebruikt wordt om uw erfgenamen in aan te wijzen en om de afwikkeling van uw nalatenschap in vast te leggen. Iedereen vanaf 16 jaar kan een testament opstellen.

Voor gehuwden met kinderen bepaalt de wet al dat alle bezittingen en schulden over gaan op de langstlevende echtgenoot, waardoor een testament uit het oogpunt van bescherming van de langstlevende ten opzichte van de kinderen niet direct noodzakelijk is. De wet regelt zeker niet alles! In een testament kunt u nog veel terrein winnen. Wij vertellen u er graag meer over.

Waarom een testament opstellen:

 • U kunt bepalen wie uw vermogen krijgt na uw overlijden
 • U kunt uw erfgenamen (veel) erfbelasting besparen
 • U kunt een executeur aanwijzen die uw zaken kan regelen
 • U kunt een voogd benoemen die de zorg voor uw minderjarige kind(eren) krijgt
 • U kunt een beschermingsbewind instellen voor erfgenamen die (nog) niet bij machte zijn om goed met uw erfenis om te gaan
 • U kunt voorkomen dat de partner van uw kind na scheiding met de helft van uw erfenis vertrekt middels een uitsluitingsclausule

Ik wil meer informatie

 

Nalatenschap

Alle bezittingen en schulden die u na uw overlijden achterlaat, vormen samen uw nalatenschap. Wij ondersteunen uw erfgenamen graag bij de afwikkeling van uw nalatenschap.

Wij kunnen u of uw erfgenamen helpen bij de volgende vragen:

 • Hoe zorg ik voor een juiste afwikkeling van de nalatenschap?
 • Zal ik de nalatenschap accepteren of weigeren?
 • Waarom heb ik een verklaring van erfrecht nodig?
 • Hoe kom ik aan een verklaring van erfrecht?
 • Wat behoort tot de taken van een executeur?
 • Wanneer moet de aangifte erfbelasting binnen zijn bij de Belastingdienst?
 • Hoe moet ik de aangifte erfbelasting invullen?
 • Hoe kan ik mijn nalatenschap zo voordelig mogelijk over laten gaan naar de erfgenamen?
 • Hoe leg ik de verdeling van de nalatenschap vast?

Ik wil meer informatie

 

'Wij nemen u bij de hand.
Stap voor stap zorgen we ervoor dat alles naar uw wens vastgelegd wordt.'

mr. Janny Teensma-Broos - Estate-planner

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van alle acties en ander nieuws?