Bedrijf en organisatie

Als ondernemer krijgt u te maken met een aantal notariële verplichtingen. Zoals bij het starten en beëindigen van onderneming of het aanpassen van de rechtsvorm. Klein of groot bedrijf, wij zijn uw partner en voorzien u van deskundig advies.

 

Starten onderneming

U gaat een eigen onderneming starten. Een spannende stap! Wij begrijpen dat uw ondernemersagenda snel volloopt en bieden ook digitale support via onze Notarcam.

BV oprichten

Het oprichten van een Besloten Vennootschap (BV) gebeurt in de volgende stappen:

 1. Overleg met elkaar over passende statuten
 2. Denk na of u naamonderzoek wilt laten uitvoeren (niet verplicht)
 3. Maak, in geval van een joint venture, vooraf afspraken indien u uit elkaar gaat
 4. Wij maken een ontwerp van de oprichtingsakte van de BV, hierin staan de statuten
 5. We bespreken de oprichtingsakte: bij ons op kantoor, bij u of via de Notarcam
 6. Ontwerpakte akkoord? Dan wordt de akte van oprichting getekend (eventueel middels volmacht)
 7. De formulieren voor inschrijving van de BV in het handelsregister worden getekend
 8. We maken een aandeelhoudersregister voor u aan
 9. Na inschrijving in de KvK ontvangt u het uittreksel uit het register

Wist u dat een inschrijving bij ons binnen 3 uur na oprichting kan plaatsvinden? Het is belangrijk snel in te schrijven, omdat bestuurders anders persoonlijk aansprakelijk zijn.

Vereniging of stichting oprichten

Lokale verenigingen en stichtingen dragen wij een warm hart toe. We hebben diverse verenigingen en stichtingen in Lansingerland opgericht en sponsoren meerdere (sport)verenigingen. Neem als lokale vereniging of stichting vrijblijvend contact op.

Ik wil meer informatie

 

Rechtsvorm aanpassen

Er zijn verschillende rechtsvormen waarin ondernemers (samen)werken. Denk aan rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid, zoals de eenmanszaak, Vennootschap Onder Firma (VOF) en de maatschap. Maar ook rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid, zoals de Besloten Vennootschap (BV), de Naamloze Vennootschap (NV) en de Coöperatie.

De ene vorm kan beter uitvallen of voelen dan de andere vorm. De keuze kan voortkomen uit een afweging over wel of niet acceptabele aansprakelijkheid en kan ook zeker fiscaal gedreven zijn. Denk ook aan investeerders die wellicht een ander risico nemen of wensen te lopen dan degene die de onderneming zal gaan drijven. Het wetboek is in oktober 2012 voor de BV behoorlijk op de schop gegaan en er is erg veel mogelijk en veel flexibiliteit. Maak daar gebruik van en kies bewust en wel overwogen. Er is meer dan standaard en bedenk: het is mijn onderneming “mijn kind(je)” dat moet ik goed verzorgen! Denk ook aan het opmaken van (aandeelhouders)overeenkomsten tussen de samenwerkende aandeelhouders en/of ondernemers. Daar moet aandacht aan gegeven worden en over nagedacht, dat helpt de onderneming en de ondernemers, aandeelhouders en investeerders voor nu en in de toekomst. Wij willen niet dat u over één nacht ijs gaat.

Het is voor u als ondernemer goed daar bij stil te staan en dit te zorgvuldig en tijdig te (her)overwegen. Wij kunnen u daarbij helpen en doen dat graag met en voor de ondernemer en dit het liefst in nauw samenspel met zijn fiscale en/of overige adviseurs. Samen naar het optimale resultaat voor u, de ondernemer!

Ik wil meer informatie

 

Beëindiging onderneming

U overweegt om met uw zaak te stoppen en uw onderneming te beëindigen. Daar komen veel vragen bij kijken en het is uiteraard ook afhankelijk van de vorm waarin u de onderneming drijft:

 • Hoe beëindig ik mijn onderneming?
 • Draag ik de onderneming over en zo ja, aan wie en hoe? Kan ik gebruikmaken van bepaalde bedrijfopvolgingsregelingen?
 • Als ik de onderneming staak: hoe liquideer ik mijn bedrijf?
 • Draag ik mijn aandelen over of alleen de activa en passiva?

Het is belangrijk dat u tijdig maatregelen neemt om uw onderneming zo goed mogelijk over te dragen of te laten beëindigen. Wij weten wat hierbij komt kijken en zijn daar als notaris vaak bij betrokken. In nauwe samenwerking met uw overige (fiscale) adviseurs zorgen we voor het voor u beste en gewenste resultaat. Altijd weer bijzonder om bij een dergelijk proces betrokken te mogen zijn!

Ik wil meer informatie

'Betrokken
betrouwbaar en bereikbaar dat is Oostland Notaris'

mr Pepijn Beliën - Notaris

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van alle acties en ander nieuws?