Blog

Update Oostland Notaris - Corona 20 april 2020

 

Naar aanleiding van het aangescherpte RIVM-beleid, heeft Oostland Notaris vastgesteld welke gevolgen dit heeft voor geplande besprekingen en ondertekenafspraken, bezoekers aan kantoor en voor medewerkers. De actuele werkwijze is hieronder weergegeven

 besprekingen en onderteken akten 

Wij doen onze besprekingen en het ondertekenen zoveel mogelijk via een audio-/videoverbinding. Beperkt houden wij besprekingen op kantoor, maximaal twee personen en u dient zich aan alle voorschriften van RIVM te houden. Akten worden zoveel mogelijk met volmachten gepasseerd. Daar waar dat niet kan, zoals bij hypotheken en testamenten zullen wij u op kantoor de akten laten tekenen, mits u daartoe in staat bent conform de RIVM regelingen. In heel uitzonderlijke situaties kan er gebruik gemaakt worden van een zeer specifieke uitzondering, daarvoor is inmiddels een noodwet aanvaardt. Denk aan personen die in thuis quarantaine zitten. Dit moet u heel duidelijk vooraf met ons kort sluiten.

verzoek aan bezoekers aan ons kantoor
Wij ontvangen dus alleen personen die afspraak hebben om te passeren en mondjes maat voor besprekingen, maximaal 2 personen. Indien u een legalisatie wenst of een volmacht of iets dergelijks wil afgeven en laten legaliseren kunnen wij dit nog met u regelen. Aan kantoor gebeurt dit doordat u legitimatie en te legaliseren stukken in de brievenbus deponeert. Wij kunnen u via het raam zien en u kan, terwijl wij u zien tekenen, buiten de handtekening plaatsen. Het is misschien wat vreemd maar wij proberen u hiermee zo veel mogelijk van dienst te blijven. Via audio-/videoverbindingen kunnen wij nog andere zaken met u kortsluiten. Neem sowieso eerst telefonisch met kantoor contact op om te bezien hoe wij wat voor u in deze vreemde en onwezenlijke tijd kunnen en mogen helpen. Gezien de grootschalige verspreiding van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar kantoor, maar wij proberen zoveel mogelijk risico’s te beperken.

Wij houden ons op kantoor aan de RIVM voorschriften en wij gaan er van uit dat u dat ook doet, dank alvast