Blog

Update Oostland Notaris - Corona

OOSTLAND NOTARIS EN CORONA

Naar aanleiding van het aangescherpte RIVM-beleid, heeft Oostland Notaris vastgesteld welke gevolgen dit heeft voor geplande besprekingen en ondertekenafspraken, bezoekers aan kantoor en voor medewerkers. De actuele werkwijze is hieronder weergegeven

 

besprekingen en onderteken akten 

Wij doen onze besprekingen en het ondertekenen alleen nog via een audio-/videoverbinding. De akten worden via audio-/videoverbinding doorgenomen en aansluitend aan het doornemen van de akte kan de akte getekend worden met behulp van de afgegeven volmacht. De audio-/videoverbinding is in staat om meerdere partijen die bij een akten betrokken zijn en belanghebbende zijn tegelijk in een videokamer de uitleg over de voorliggende akte te geven (Belehrung). In voorkomende gevallen kan bekeken worden of er met behulp van een bepaling uit de Wet op het notarisambt (43 lid 4) passeren van een testament of hypotheek mogelijk is. Bij fysieke onmogelijkheid kan een akte dan toch passeren. Het ligt allemaal aan de feiten die zich op dat moment voordoen of dit artikel in uw situatie gebruikt kan en mag worden.

 

verzoek aan bezoekers aan ons kantoor
Wij ontvangen geen bezoek binnen op kantoor. In verband met uw en onze veiligheid en de wijze waarop het coronavirus zich kan verspreiden is het niet aan ons en u om te oordelen of er wellicht sprake is van een besmetting. Het RIVM raad ook aan om zo min mogelijk sociale contacten te hebben. Wij sluiten daarbij aan. Indien u een legalisatie wenst of een volmacht of iets dergelijks wil afgeven en laten legaliseren kunnen wij dit nog met u regelen. Aan kantoor gebeurt dit doordat u legitimatie en te legaliseren stukken in de brievenbus deponeert. Wij kunnen u via het raam zien en u kan, terwijl wij u zien tekenen, buiten de handtekening plaatsen. Het is misschien wat vreemd maar wij proberen u hiermee zo veel mogelijk van dienst te blijven. Via audio-/videoverbindingen kunnen wij nog andere zaken met u kortsluiten. Neem sowieso eerst telefonisch met kantoor contact op om te bezien hoe wij wat voor u in deze vreemde en onwezenlijke tijd kunnen en mogen helpen. Gezien de grootschalige verspreiding van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar kantoor, maar wij proberen zoveel mogelijk risico’s te beperken.

medewerkers 
Al onze medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer dit ook vanuit de RIVM richtlijnen is voorgeschreven. Ongeveer de helft van de medewerkers werkt van uit huis. De notarissen zijn zo min mogelijk gelijktijdig op kantoor. Met voornoemde regelingen hopen wij de continuïteit van onze dienstverlening in deze periode zo goed als mogelijk aan u te blijven aanbieden en op deze manier te borgen. Wij rekenen daarbij op uw begrip en medewerking. Hiermee neemt Oostland Notaris als standpunt in dat hier de maatschappelijke verantwoordelijkheid op de eerste plaats moet komen en wij op deze wijze bijdragen aan het voorkomen van de verdere verspreiding van het virus. Op onze website zullen wij deze informatie bijwerken in geval er nieuwe richtlijnen van toepassing worden. Raadpleeg daarom regelmatig onze site indien u een afspraak bij ons hebt in de komende weken