Blog

Oostland Notaris en Corona per 15 maart 2020

OOSTLAND NOTARIS EN CORONA (PER 15 MAART 2020)

Naar aanleiding van het aangescherpte RIVM-beleid, heeft Oostland Notaris vastgesteld welke gevolgen dit heeft voor geplande besprekingen en ondertekenafspraken, bezoekers aan kantoor en voor medewerkers. Dit is hieronder weergegeven.

besprekingen en onderteken akten 

Wij zullen onze klanten met een reeds bestaande afspraak vanaf 16 maart benaderen en u verzoeken er aan mee te werken de besprekingen via videoverbinding te laten plaatsvinden. Voor de akten die met volmacht kunnen passeren zullen wij eveneens vanaf 16 maart onze klanten benaderen en hun dringend verzoeken mee te werken aan de afgifte van een volmacht. De akte kan dan via videoverbinding worden doorgenomen en aansluitend aan het doornemen van de akte kan de akte getekend worden met behulp van de afgegeven volmacht. De videoverbinding is in staat om meerdere partijen die bij een akten betrokken zijn en belanghebbende zijn tegelijk in een videokamer de uitleg over de voorliggende akte te geven (Belehrung).

verzoek aan bezoekers aan ons kantoor
Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verwachten we van bezoekers aan ons kantoor dat zij zich ook aan de richtlijnen vanuit de RIVM houden, dus bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken we u om niet naar kantoor te komen en contact met ons op te nemen om een oplossing te zoeken.
Bij aanwezigheid in ons kantoor vragen wij u de richtlijnen te blijven volgen, dus geen handen schudden, regelmatig handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog. Mede omdat wij veel klanten in de risicogroepen hebben is dit belangrijk.
Alle medewerkers van Oostland Notaris houden zich aan de meest actuele richtlijnen van de RIVM. Gezien de grootschaligheid van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar kantoor, maar wij proberen zoveel mogelijk risico’s te beperken.

medewerkers 
Al onze medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Dit is conform de RIVM richtlijnen. Medewerkers die vanuit huis werken zijn zoveel mogelijk bereikbaar. Ook zijn ze op hun kantoormailadres bereikbaar.
Met voornoemde regelingen hopen wij de continuïteit van onze dienstverlening in deze periode zo goed als mogelijk aan u te blijven aanbieden en op deze manier te borgen. Wij rekenen daarbij op uw begrip en medewerking. Hiermee neemt Oostland Notaris als standpunt in dat hier de maatschappelijke verantwoordelijkheid op de eerste plaats moet komen en wij op deze wijze bijdragen aan het voorkomen van de verdere verspreiding van het virus. Op onze website zullen wij deze informatie bijwerken in geval er nieuwe richtlijnen van toepassing worden. Raadpleeg daarom regelmatig onze site indien u een afspraak bij ons hebt in de komende weken.